BAS

Oude Maas / Botlekbrug (100/2024)

Start Date
End Date
Category
Geen bediening / No service
BAS Number
100/2024

 

Vanwege diverse nog uit te voeren werkzaamheden en testen aan de beide hefgedeeltes van de Botlekbrug zijn deze op de volgende data gestremd of beperkt bedienbaar.

 

Botlekbrug westdek reconstructie beperkte bediening tussen:

Maandag            3 juni tussen 07:00 uur en 17:00 uur;

Dinsdag              4 juni tussen 07:00 uur en 17:00 uur;

Woensdag          5 juni tussen 07:00 uur en 17:00 uur;

Donderdag         6 juni tussen 07:00 uur en 17:00 uur;

Vrijdag                 7 juni tussen 07:00 uur en 17:00 uur;

Maandag            10 juni tussen 07:00 uur en 17:00 uur;

Dinsdag              11 juni tussen 07:00 uur en 17:00 uur;

Woensdag          12 juni tussen 07:00 uur en 17:00 uur;

Donderdag         13 juni tussen 07:00 uur en 17:00 uur;

Vrijdag                 14 juni tussen 07:00 uur en 17:00 uur;

Maandag            17 juni tussen 07:00 uur en 17:00 uur;

Dinsdag              18 juni tussen 07:00 uur en 17:00 uur;

Woensdag          19 juni tussen 07:00 uur en 17:00 uur;

Donderdag         20 juni tussen 07:00 uur en 17:00 uur;

Vrijdag                 21 juni tussen 07:00 uur en 17:00 uur;

 

Botlekbruggen test- onderhoudsnachten beperkte bediening tussen:

Donderdag         6 juni 22:00 uur tot vrijdag             7 juni 05:00 uur;

Maandag            10 juni 20:00 uur tot dinsdag        11 juni 05:00 uur;

Dinsdag              11 juni 20:00 uur tot woensdag    12 juni 05:00 uur;

Woensdag          12 juni 20:00 uur tot donderdag   13 juni 05:00 uur;

Donderdag         13 juni 20:00 uur tot vrijdag           14 juni 05:00 uur;

Zaterdag             15 juni 23:00 uur tot zondag         16 juni 07:00 uur;

Woensdag          19 juni 20:00 uur tot donderdag   20 juni 05:00 uur;

Donderdag         20 juni 20:00 uur tot vrijdag           21 juni 05:00 uur;

Zaterdag             29 juni 23:00 uur tot zondag         30 juni 07:00 uur;

 Botlekbrug oostzijde

Mogelijkheden van passage bij een voormelding van 2 uren bij het HCC.

Dinsdag              11 juni tussen 02:30 uur en 03:00 uur;

Woensdag          12 juni tussen 02:30 uur en 03:00 uur;

 

Botlekbrug westzijde

Mogelijkheden van passage bij een voormelding van 2 uren bij het HCC.

Vrijdag                 7 juni tussen 02:30 uur en 03:00 uur;

Donderdag         13 juni tussen 02:30 uur en 03:00 uur;

Vrijdag                 14 juni tussen 02:30 uur en 03:00 uur;

Donderdag         20 juni tussen 02:30 uur en 03:00 uur;

Vrijdag                 21 juni tussen 02:30 uur en 03:00 uur;

 

Botlekbrug westzijde

Mogelijkheden van passage bij een voormelding van 24 uren bij het HCC:

Maandag            3 juni tussen 12:00 uur en 16:00 uur;

Dinsdag              4 juni tussen 13:00 uur en 17:00 uur;

Woensdag          5 juni tussen 13:45 uur en 17:00 uur;

Donderdag         6 juni tussen 14:30 uur en 17:00 uur;

Vrijdag                 7 juni tussen 15:15 uur en 17:00 uur;

Maandag            10 juni tussen 07:00 uur en 09:00 uur;

Dinsdag              11 juni tussen 07:00 uur en 09:45 uur;

Woensdag          12 juni tussen 07:00 uur en 10:30 uur;

Donderdag         13 juni tussen 07:30 uur en 11:30 uur;

Vrijdag                 14 juni tussen 08:30 uur en 12:30 uur;

Zaterdag             15 juni tussen 21:45 uur en Zondag 16 juni 01:45 uur;

Maandag            17 juni tussen 11:30 uur en 15:30 uur;

Dinsdag              18 juni tussen 12:15 uur en 16:15 uur;

Woensdag          19 juni tussen 13:00 uur en 17:00 uur;

Donderdag         20 juni tussen 13:45 uur en 17:00 uur;

Vrijdag                 21 juni tussen 14:30 uur en 17:00 uur;

Zaterdag            29 juni tussen 23:00 uur en Zondag 30 juni 00:45 uur;

 

Bericht aan de scheepvaart 095/2024 kom hiermee te vervallen.

 

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 – 252 10 00 of VHF kanaal 11.

 

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam-Rijnmond

5 juni 2024

Due to various work to be carried out on the two lifting sections of the Botlek Bridge, they will be blocked or limited in operation on the following dates.

Botlek bridges westside reconstruction limited operation between:

Monday               3 June from 07:00 hrs till 17:00 hrs;

Tuesday              4 June from 07:00 hrs till 17:00 hrs;

Wednesday        5 June from 07:00 hrs till 17:00 hrs;

Thursday            6 June from 07:00 hrs till 17:00 hrs;

Friday                  7 June from 07:00 hrs till 17:00 hrs;

Monday               10 June from 07:00 hrs till 17:00 hrs;

Tuesday              11 June from 07:00 hrs till 17:00 hrs;

Wednesday        12 June from 07:00 hrs till 17:00 hrs;

Thursday            13 June from 07:00 hrs till 17:00 hrs;

Friday                  14 June from 07:00 hrs till 17:00 hrs;

Monday               17 June from 07:00 hrs till 17:00 hrs;

Tuesday              18 June from 07:00 hrs till 17:00 hrs;

Wednesday        19 June from 07:00 hrs till 17:00 hrs;

Thursday            20 June from 07:00 hrs till 17:00 hrs;

Friday                  21 June from 07:00 hrs till 17:00 hrs;

 

Botlek bridges test maintenance nights limited operation between:

Thursday            6 June from 22:00 hrs till Friday                  7 June 05:00 hrs;

Monday               10 June from 20:00 hrs till Tuesday            11 June 05:00 hrs;

Tuesday              11 June from 20:00 hrs till Wednesday      12 June 05:00 hrs;

Wednesday        12 June from 20:00 hrs till Thursday          13 June 05:00 hrs;

Thursday            13 June from 20:00 hrs till Friday                14 June 05:00 hrs;

Saturday             15 June from 23:00 hrs till Sunday             16 June 07:00 hrs;

Wednesday        19 June from 20:00 hrs till Thursday           20 June 05:00 hrs;

Thursday            20 June from 20:00 hrs till Friday                21 June 05:00 hrs;

Saturday             29 June from 23:00 hrs till Sunday             30 June 07:00 hrs;

Botlek Bridge east side

Possibility of passage with a pre-notification of 2 hours at the HCC.

Tuesday              11 June between 02:30 hrs and 03:00 hrs;

Wednesday        12 June between 02:30 hrs and 03:00 hrs;

 

Botlek Bridge west side

Possibility of passage with a pre-notification of 2 hours at the HCC.

Friday    7 June between 02:30 hrs and 03:00 hrs;

Thursday             13 June between 02:30 hrs and 03:00 hrs;

Friday                  14 June between 02:30 hrs and 03:00 hrs;

Thursday             20 June between 02:30 hrs and 03:00 hrs;

Friday                  21 June between 02:30 hrs and 03:00 hrs;

 

Botlek Bridge west side

Possibility of passage with a pre-notification of 24 hours at the HCC.

Monday               3 June between 12:00 hrs and 16:00 hrs;

Tuesday              4 June between 13:00 hrs and 17:00 hrs;

Wednesday        5 June between 13:45 hrs and 17:00 hrs;

Thursday            6 June between 14:30 hrs and 17:00 hrs;

Friday                  7 June between 15:15 hrs and 17:00 hrs;

Monday               10 June between 07:00 hrs and 09:00 hrs;

Tuesday              11 June between 07:00 hrs and 09:45 hrs;

Wednesday        12 June between 07:00 hrs and 10:30 hrs;

Thursday            13 June between 07:30 hrs and 11:30 hrs;

Friday                  14 June between 08:30 hrs and 12:30 hrs;

Saturday             15 June between 21:45 hrs and Sunday 16 June 01:45 hrs;

Monday               17 June between 11:30 hrs and 15:30 hrs;

Tuesday              18 June between 12:15 hrs and 16:15 hrs;

Wednesday        19 June between 13:00 hrs and 17:00 hrs;

Thursday            20 June between 13:45 hrs and 17:00 hrs;

Friday                  21 June between 14:30 hrs and 17:00 hrs;

Saturday             29 June between 23:00 hrs and 00:45 hrs;

 

Hereby Shipping Announcement 095/2024 has been canceled.

 

Information can be obtained from:

Harbour Coordination Center, telephone number 010 - 252 10 00 or VHF channel 11

 

The HARBOUR MASTER of ROTTERDAM

also State Harbour Master of the Rotterdam-Rijnmond Region

05 June 2024