BAS

Rotterdam - Nieuwe Maas (097/2018) (097/2018)

Start Date
End Date
Category
Stremming / Blockade
BAS Number
097/2018

Rotterdam

Nieuwe Maas

    

Stremmingen / gedeeltelijke stremmingen / geen bediening

 

 

 1. Van vrijdag 7 september 2018 tot en met zondag 9 september 2018 worden voor het evenement Wereldhavendagen 2018 diverse verkeersmaatregen  genomen op de Nieuwe Maas tussen kilometerraai 1002.8 (St  Jobshaven) tot kilometerraai 994.3 (Merode-west).
   
 2. Indien nautisch mogelijk wordt de scheepvaart geadviseerd gebruik te maken van de route via de Oude Maas.

 

 1. Het is niet toegestaan ter hoogte van het demonstratiegebied, tussen kmr. 1000.8 en kmr. 1002, schepen voorbij te lopen. Zoals bedoeld met verbodsteken A.2. in bijlage 7 Binnenvaartpolitiereglement.  
   
 2. Het niet toegestaan om zich zonder toestemming van de bevoegde autoriteiten aan de grenzen van het gestremde gebied op te houden.

 

 1. Aan de Parkkade, ter hoogte van kmr 1002, zal er gemeerd worden tot 75 meter breed. De scheepvaart dient hier rekening mee te houden.
   
 2. In de Maashaven, ter hoogte van de SS Rotterdam moet de scheepvaart rekening houden met extra drukte door aan- en afmerende passagiersschepen ten behoeve van het excursieprogramma.
   
 3. Verkeersmaatregelen:
   
  Vrijdag 7 september 2018:
  Nieuwe Maas
  Demonstratiegebied: Regulatie van de scheepvaart tussen kmr. 1000.8 en kmr. 1002 van 10.00 uur tot 18.00 uur.
   
  Rijnhaven, Rijnhavenbrug
  Scheepvaart en brug zijn gestremd van 10.00 uur tot 18.00 uur.
   
  Erasmusbrug
  Geen bediening van 10.00 uur tot 18.00 uur.
   
  Zaterdag 8 september 2018:
  Nieuwe Maas
  Demonstratiegebied: Stremming scheepvaart tussen kmr. 1000.8 en kmr.1002 vanaf 10.00 uur tot 14.15 uur en vanaf 15.00 uur tot 18.00 uur.
  Regulatie vanaf 09.45 uur en vanaf 14.45 uur voorafgaand aan de stremming.
   
  Maasrace:
  Roeisloepenrace, regulatie van de scheepvaart tussen kmr. 994.3 en kmr. 1002.8 van  12.30 uur tot 15.15 uur.
  Stremming Zuiddiepje van 13.15 uur tot circa 13.45 uur.
   
  Avondshow:
  Stremming scheepvaart tussen kmr. 1000.8 en kmr. 1002 vanaf 20.30 uur tot 23.00 uur.
  Regulatie vanaf 20.15 uur voorafgaand aan de stremming.
   
  Rijnhaven, Rijnhavenbrug
  Scheepvaart en brug zijn gestremd tussen vanaf 10.00 uur tot 18.00 uur.
   
  Erasmusbrug, Nieuwe Leuvebrug
  Geen bediening van 10.00 uur tot 18.00 uur en vanaf 20.00 tot 23.00 uur
  Onderdoorvaart van de Nieuwe Leuvebrug is niet toegestaan van 20.00 tot 23.00 uur.
   
  Zondag 9 september 2018:
  Nieuwe Maas
  Demonstratiegebied: Ten behoeve van diverse programmaonderdelen is er regulatie van de scheepvaart tussen kmr.1000.8 en kmr. 1002 vanaf 10.00 uur tot 17.30 uur.
  Stremming scheepvaart van 13.15 uur tot 14.15 uur tussen kmr. 1000.8 kmr. 1002.
   
  Coastal Rowing:
  Roeirace met coastal roeiboten, regulatie van de scheepvaart rondom Noordereiland tussen kmr 999 en kmr 110.8.  
   
  Rijnhaven, Rijnhavenbrug
  Scheepvaart en de brug zijn gestremd van 10.00 uur tot 18.00 uur.
   
  Erasmusbrug, Nieuwe Leuvebrug
  Geen bediening van 10.00 uur tot 18.00 uur
   
 4. Door onvoorziene omstandigheden kunnen er in deze bekendmaking opgegeven feiten en tijdstippen wijzigingen optreden. Wijzigingen zullen ter plaatse zo spoedig mogelijk aan de scheepvaart worden bekendgemaakt. 

     5.    Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

- Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 - 252 10 00 of marifoonkanaal 11

 

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam – Rijnmond

      10 juli 2018