BAS

Rotterdam Oude Maas / Botlekbrug (144/2018) (144/2018)

Start Date
End Date
Category
Rectificatie / Correction
BAS Number
144/2018
  1. De  passage van de Botlekbrug is voor schepen met een grotere hoogte dan 14,00m +NAP niet mogelijk op:
     

           Woensdag 24 oktober 22:00 uur tot donderdag 25 oktober 05:00 uur;

           Donderdag 25 oktober 22:00 uur tot vrijdag 26 oktober 05:00 uur;

           Woensdag 21 november 22:00 uur tot donderdag 22 november 05:00 uur;

           Woensdag 12 december  22:00 uur tot donderdag 13 december 05:00 uur.

 

2.      Gedurende boven vermelde beperkingen wordt er tussen de hieronder genoemde tijden een brugopening aangeboden. Schepen die hiervan gebruik wensen  te maken dienen zich 2 uur voor de genoemde tijden te melden bij het Haven Coördinatie Centrum.

 

Donderdag 25 oktober 2018     tussen 02:00 uur en 02:30 uur;

Vrijdag        26 oktober 2018    tussen 02:00 uur en 02:30 uur;

Donderdag 22 november 2018  tussen 02:00 uur en 02:30 uur;

Donderdag 13 december 2018  tussen 02:00 uur en 02:30 uur.

 

3.      Schepen met een hoogte groter dan 14,00m +N.A.P. en een diepgang minder of gelijk aan 5,00m -NAP kunnen gedurende bovengenoemde periode gebruik maken  van de alternatieve route via het Hartelkanaal door de Hartelsluis en brug.
 

4.         De scheepvaart wordt verzocht om zich vroegtijdig op de hoogte te laten stellen van de voortgang en of er wijzigingen in de genoemde data en tijden zijn opgetreden.

5.        De in Bericht aan de Scheepvaart 061/2018 genoemde geen bediening,
           van donderdag 27 september 2018 22:00 uur tot vrijdag 28 september 2018 05:00 uur, komt hierbij te vervallen.

 

6.       Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:
            Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 – 252 10 00 of VHF kanaal 11.
 
 
De HAVENMEESTER van ROTTERDAM
tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam-Rijnmond
6 september 2018