BAS

Rotterdam Dintelhaven

Start Date
End Date
Category
Bijzondere voorzichtigheid / Special caution
BAS Number
214/2018
  1. Vanaf 14 januari 2019 tot en met 26 april 2019 worden er op werkdagen tussen 07.00 uur en 19.00 uur werkzaamheden uitgevoerd in de Dintelhaven aan het talud.

 

  1. Deze werkzaamheden bestaan uit het storten van steen vanaf een werkschip op het talud. Dit werkschip gaat de hele haven rond. De doorvaart blijft beschikbaar.

 

  1. De scheepvaart dient met bijzondere voorzichtigheid te passeren.

 

  1. Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij het Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 2521000 of VHF kanaal 11.

 

 

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM,

Tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam – Rijnmond.

19 december  2018