BAS

Oude Maas / Botlekbrug (046/2019) (046/2019)

Start Date
End Date
Category
Geen bediening / No service
BAS Number
046/2019

De  passage van de Botlekbrug is voor schepen met een grotere hoogte dan 14,00m +NAP niet mogelijk op:

Woensdag 22 mei 22:00 uur tot donderdag 23 mei 05:00 uur

Gedurende boven vermelde beperkingen wordt er tussen de hieronder genoemde tijden een brugopening aangeboden. Schepen die hiervan gebruik wensen te maken dienen zich 2 uur voor de genoemde tijden te melden bij het Haven Coördinatie Centrum.

Donderdag 23 mei 2019 tussen 02:00 uur en 02:30 uur.

Schepen met een hoogte groter dan 14,00m +N.A.P. en een diepgang minder of gelijk aan 5,00m -NAP kunnen gedurende bovengenoemde periode gebruik maken van de alternatieve route via het Hartelkanaal door de Hartelsluis en brug.

De scheepvaart wordt verzocht om zich vroegtijdig op de hoogte te laten stellen van de voortgang en of er wijzigingen in de genoemde data en tijden zijn opgetreden.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 – 252 10 00 of VHF kanaal 11.

              

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam-Rijnmond

5 maart 2019