BAS

Rotterdam Maasmond (072/2019) (072/2019)

Start Date
End Date
Category
Vaarwegverandering / Waterway reconstruction
BAS Number
072/2019

Vaarwegmarkering

1.  Vanaf heden zijn de volgende boeien uitgelegd ter markering van een baggergebied ten zuiden 
    van de Maasmond;
    - Geel/Zwart/Geel West cardinale lichtboei NET- W  karakter Q(9) 15s.w Topteken West
      positie : 51-59.3312 N  004-01.2361 E.
    - Zwart/Geel/Zwart Oost cardinale lichtboei NET-E  karakter Q(3) 10s.w Topteken Oost 
      positie: 51-59.2876 N  004-01.6489 E.
    - Zwart/Geel Noord cardinale lichtboei NET-N  karakter Q w  Topteken Noord
      positie: 51-59.4143 N   004-01.3072 E.

2.  Inlichtingen kunnen verkregen worden bij:
    - Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 252 10 00 of VHF kanaal 11.

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM,
tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam – Rijnmond.
23 april 2019