BAS

Oude Maas / Botlekbrug (100/2019) (100/2019)

Start Date
End Date
Category
Stremming / Blockade
BAS Number
100/2019

Vanaf zondag 14 juli 2019 - 18:00 uur tot en met zondag 20 oktober 2019 - 23:59 uur is het westelijke brugdeel van de Botlekbrug gestremd.

De stremming heeft te maken met het afbouwen van het spoor over het westelijke brugdeel.

 

Schepen met een hoogte groter dan 14,00m + N.A.P. en een diepgang minder of gelijk aan 7,00m kunnen gedurende bovengenoemde periode gebruik maken van de oostelijke doorvaart Botlekbrug. Schepen met een grotere diepgang dan 7,00m moeten hiervoor in overleg met het Haven Coördinatie Centrum.

Schepen die een diepgang hebben groter dan de passage mogelijkheid van de oostelijke vaargeul kunnen beperkt gebruik maken van westelijke doorvaart met gebruik van onderstaande tijpoorten welke in overeenstemming met het Haven Coördinatie Centrum zijn gemaakt. Voorwaarde is dat schepen 24 uur van te voren worden aangemeld en 12 uur van te voren volgt een definitieve go / no go. Wanneer schepen niet binnen de gestelde termijn zijn aangemeld vervalt de mogelijkheid van passage westelijke doorvaart en moet er een nieuwe afspraak worden gepland.

Mogelijkheden van passage bij 24 uur voormelding:

Donderdag          18 juli    van 03:30 u. tot 07:30 u;

Zaterdag              20 juli    van 04:45 u. tot 08:45 u. of 17:00 u. tot 21:00 u;

Zondag                21 juli    van 05:30 u. tot 09:30 u. of 17:45 u. tot 21:45 u;

Woensdag          24 juli    van 19:30 u. tot 23:30 u;

Zaterdag              27 juli    van 10:15 u. tot 14:15 u. of 23:00 u. tot zondag 28 juli 03:00 u;

Zondag                28 juli    van 11:30 u. tot 15:30 u;

Maandag             29 juli    van 00:00 u. tot 04:00 u;

Donderdag          01 aug  van 02:30 u. tot 06:30 u;

Zaterdag              03 aug  van 04:00 u. tot 08:00 u. of 16:15 u. tot 20:15 u;

Zondag                04 aug  van 04:45 u. tot 08:45 u. of 17:00 u. tot 21:00 u;

Woensdag          07 aug  van 19:45 u. tot 23:45 u;

Zaterdag              10 aug  van 10:30 u. tot 14:30 u. of 23:00 u. tot zondag 11 aug 03:00 u;

Zondag                11 aug van 11:45 u. tot 15:45 u;

Maandag             12 aug  van 00:15 u. tot 04:15 u;

Donderdag          15 aug  van 02:45 u. tot 06:45 u;

Zaterdag              17 aug  van 03:45 u. tot 07:45 u. of 16:15 u. tot 20:15 u;

Zondag                18 aug  van 04:30 u. tot 08:30 u. of 16:45 u. tot 20:45 u;

Woensdag          21 aug  van 18:15 u. tot 22:15 u;

Zaterdag              24 aug  van 08:15 u. tot 12:15 u. of 20:45 u. tot zondag 25 aug 00:45 u;

Zondag                25 aug  van 09:30 u. tot 13:30 u. of 22:15 u. tot maandag 26 aug 02:15 u;

Donderdag          29 aug  van 01:30 u. tot 05:30 u;

Zaterdag              31 aug  van 03:00 u. tot 07:00 u. of 15:15 u. tot 19:15 u;

Zondag                01 sep   van 03:30 u. tot 07:30 u. of 16:00 u. tot 20:00 u;

Woensdag           04 sep   van 18:15 u. tot 22:15 u;

Zaterdag              07 sep   van 08:45 u. tot 12:45 u. of 21:15 u. tot zondag 08 sep 01:15 u;

Zondag                08 sep   van 10:00 u. tot 14:00 u of 22:45 u. tot maandag 09 sep 02:45 u;

Donderdag          12 sep   van 01:45 tot 05:45;

Zaterdag              14 sep   van 03:00 u. tot 07:00 u. of 15:15 u. tot 19:15 u;

Zondag                15 sep   van 03:30 u. tot 07:30 u. of 15:45 u. tot 19:45 u;

Woensdag          18 sep   van 17:15 u. tot 21:15 u;

Zaterdag              21 sep   van 06:45 u. tot 10:45 u. of 19:00 u. tot 23:00 u;

Zondag                22 sep   van 07:30 u. tot 11:30 u. of 20:00 u. tot 23:59 u;

Donderdag          26 sep   van 00:00 u. tot 04:00 u.

Zaterdag              28 sep   van 01.45 u. tot 05.45 u. of 14.15 u. tot 18.15 u;

Zondag                29 sep   van 02.30 u. tot 06.30 u. of 15.00 u. tot 19.00 u.;

Woensdag          02 okt    van 17.00 u. tot 21.00 u;

Zaterdag              07 okt    van 07.00 u. tot 11.00 u. of 19.30 u. tot 23.30 u;

Zondag                08 okt    van 08.00 u. tot 12.00 u. of 20.45 u. tot maandag 9 okt 00.45 u;

Donderdag          10 okt    van 00.30 u. tot 04.30 u;

Zaterdag              12 okt    van 02.00 u. tot 06.00 u. of 14.30 u. tot 18.30 u;

Zondag                13 okt    van 02.30 u. tot 06.30 u. of 14.45 u. tot 18.45 u.

Woensdag          16 okt    van 16.15 u. tot 20.15 u.

Zaterdag              19 okt    van 05.45 u. tot 09.45 u. of 18;00 u. tot 22.00 u.

Zondag                20 okt    van 06.15 u. tot 10.15 u. of 18.45 u. tot 22.45 u.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 – 252 10 00 of VHF kanaal 11.

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam-Rijnmond

27 mei 2019

From Sunday 14 July 2019 - 06:00 p.m. until Sunday 20 October 2019 - 11:59 p.m., the western section of the Botlek Bridge will be closed.

The closure is due to the completion of the railway over the western part of the bridge.

 

Vessels with a height exceeding 14.00 m + N.A.P. and a draught less than or equal to 7.00 m can make use of the eastern passage of the Botlek Bridge during the above period. Vessels with a draught exceeding 7.00 m must do so in consultation with the Harbour Coordination Centre.

Vessels with a draught exceeding the passage possibility of the eastern fairway can make limited use of western passage with the use of the following tide windows, which were created in accordance with the Harbour Coordination Centre. The condition is that the arrival of vessels is notified 24 hours in advance. 12 hours in advance, a final ‘go’ or ‘no go’ will be given. Vessels that failed to notify their arrival within the prescribed period are not allowed to make use of the western passage and will need to make a new appointment.

Possibilities of passage in case of 24 hours advance notice:

Thursday             18 July from 03:30 a.m. to 07:30 a.m.;

Saturday             20 July from 04:45 a.m. to 08:45 a.m. or 05:00 p.m. to 09:00 p.m.;

Sunday               21 July from 05:30 a.m. to 09:30 a.m. or 17:45 p.m. to 09:45 p.m.;

Wednesday        24 July from 07:30 p.m. to 11:30 p.m.;

Saturday              27 July from 10:15 a.m. to 02:15 p.m. or 11:00 p.m. to Sunday 28 July 03:00 a.m.;

Sunday                28 July  from 11:30 a.m. to 15:30 p.m.;

Monday               29 July from 00:00 a.m. to 04:00 a.m.;

Thursday             01 Aug  from 02:30 a.m. to 06:30 a.m.;

Saturday              03 Aug  from 04:00 a.m. to 08:00 a.m. or 04:15 p.m. to 08:15 p.m.;

Sunday                04 Aug  from 04:45 a.m. to 08:45 a.m. or 05:00 p.m. to 09:00 p.m.;

Wednesday        07 Aug  from 07:45 p.m. to 11:45 p.m.;

Saturday              10 Aug  from 10:30 a.m. to 02:30 p.m. or 11:00 p.m. to Sunday 11 Aug 03:00 a.m.;

Sunday                11 Aug from 11:45 a.m. to 03:45 p.m.;

Monday               12 Aug  from 00:15 a.m. to 04:15 a.m.;

Thursday             15 Aug  from 02:45 a.m. to 06:45 a.m.;

Saturday              17 Aug  from 03:45 a.m. to 07:45 a.m. or 04:15 p.m. to 08:15 p.m.;

Sunday                18 Aug  from 04:30 a.m. to 08:30 a.m. or 04:45 p.m. to 08:45 p.m.;

Wednesday        21 Aug  from 06:15 p.m. to 10:15 p.m.;

Saturday              24 Aug  from 08:15 a.m. to 12:15 p.m. or 08:45 p.m. to Sunday 25 Aug 00:45 a.m.;

Sunday                25 Aug  from 09:30 a.m. to 01:30 p.m. or 10:15 p.m. to Monday 26 Aug 02:15 a.m.;

Thursday             29 Aug  from 01:30 a.m. to 05:30 a.m.;

Saturday              31 Aug  from 03:00 a.m. to 07:00 a.m. or 03:15 p.m. to 07:15 p.m.;

Sunday                01 Sep  from 03:30 a.m. to 07:30 a.m. or 04:00 p.m. to 08:00 p.m.;

Wednesday         04 Sep  from 06:15 p.m. to 10:15 p.m.;

Saturday              07 Sep  from 08:45 a.m. to 12:45 p.m. or 09:15 p.m. to Sunday 08 Sep 01:15 a.m.;

Sunday                08 Sep  from 10:00 a.m. to 02:00 p.m. or 10:45 p.m. to Monday 09 Sep 02:45 a.m.;

Thursday             12 Sep  from 01:45 a.m. to 05:45 a.m.;

Saturday              14 Sep  from 03:00 a.m. to 07:00 a.m. or 03:15 p.m. to 07:15 p.m.;

Sunday                15 Sep  from 03:30 a.m. to 07:30 a.m. or 03:45 p.m. to 07:45 p.m.;

Wednesday        18 Sep  from 05:15 p.m. to 09:15 p.m.;

Saturday              21 Sep  from 06:45 a.m. to 10:45 a.m. or 07:00 p.m. to 11:00 p.m.;

Sunday                22 Sep  from 07:30 a.m. to 11:30 a.m. or 08:00 p.m. to 11:59 p.m.;

Thursday             26 Sep  from 00:00 a.m. to 04:00 a.m.;

Saturday              28 Sep  from 01:45 a.m. to 05:45 a.m. or 02:15 p.m. to 06:15 p.m.;

Sunday                29 Sep  from 02:30 a.m. to 06:30 a.m. or 03:00 p.m. to 07:00 p.m.;

Wednesday        02 Oct   from 05:00 p.m. to 09:00 p.m.;

Saturday              07 Oct   from 07:00 a.m. to 11.00 a.m. or 07:30 p.m. to 11:30 p.m.;

Sunday                08 Oct   from 08:00 a.m. to 12:00 p.m. or 08:45 p.m. to Monday 9 Oct 00:45 a.m.;

Thursday             10 Oct   from 00:30 a.m. to 04:30 a.m.;

Saturday              12 Oct   from 02:00 a.m. to 06:00 a.m. or 02:30 p.m. to 06:30 p.m.;

Sunday                13 Oct   from 02:30 a.m. to 06:30 a.m. or 02:45 p.m. to 06:45 p.m.;

Wednesday        16 Oct   from 04:15 p.m. to 08:15 p.m.;

Saturday              19 Oct   from 05:45 a.m. to 09:45 a.m. or 06:00 p.m. to 10:00 p.m.;

Sunday                20 Oct   from 06:15 a.m. to 10:15 a.m. or 06:45 p.m. to 10:45 p.m.

Information can be obtained from:

Harbour Coordination Centre, telephone number +31 (0)10 252 10 00 or VHF channel 11.

The HARBOUR MASTER of ROTTERDAM

also State Harbour Master Rotterdam-Rijnmond region

27 May 2019