BAS

Rotterdam Oude Maas (160/2019) (160/2019)

Start Date
End Date
Object
Botlekbrug
Category
Stremming / Blockade
BAS Number
160/2019

Stremming

1.  Vanaf maandag 21 oktober 2019, 00:00 uur tot en met maandag 06 januari 2020 
    om 05:00 uur is, het westelijke brugdeel van de Botlekbrug gestremd voor alle 
    doorgaande scheepvaart.

2.  De stremming is vanwege de bouw spoorlijn over het westelijke brugdeel.

3. Schepen met een hoogte groter dan 14,00m +N.A.P. en een diepgang minder of gelijk 
   aan 7,00 meter kunnen gedurende bovengenoemde periode gebruik maken van de oostelijke 
   doorvaart Botlekbrug, diepere schepen in overleg met het Haven Coördinatie Centrum.

4. Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:
   -  Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 – 252 10 00 of VHF kanaal 11.

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM
tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam-Rijnmond
28 augustus 2019

Closure

1.  The western section of the Botlek Bridge will be closed  for all ships from, 
    Monday 21 October 2019, 00:00 hours until Monday 06 January 2020, 05:00 hours.

2.  The closure is required because of construction of railway at the western bridge section.

3.  Vessels with an air draught above 14.00 m +NAP (Amsterdam Ordnance Datum) and a draught 
    of less than or equal to 7.00 m -NAP can use the eastern Botlek Bridge passage. Vessels 
    with a deeper draught should consult the Harbour Coordination Centre.

4.  Information can be obtained from:
    -  Harbour Coordination Centre, telephone number +31 (0)10 252 10 00 or VHF channel 11.

The HARBOUR MASTER of ROTTERDAM
also State Harbour Master Rotterdam-Rijnmond region
28 August 2019