BAS

Calandkanaal / Hartelkanaal/Rozenburgsesluis (026/2020)

Start Date
Category
Mededeling / Announcement
BAS Number
026/2020

Vanaf zaterdag 4 april 2020 is passage van de Rozenburgsesluis niet meer mogelijk met een onbeperkte doorvaarthoogte vanwege het aanbrengen van een spoorbrug over het sluiscomplex.

De doorvaarhoogte van de spoorbrug over de sluis bedraagt +14 meter NAP.

De getijdewerking (eb en vloed) in ons gebied, hebben voor zowel het Calandkanaal als het Hartelkanaal invloed op de actuele onderdoorvaarthoogte van de spoorbrug en de passage van de Rozenburgsesluis. De actuele onderdoorvaarthoogte zal daarom aan beide kanten van de sluis getoond worden door middel van een digitaal hoogtebord.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 – 252 10 00 of VHF Kanaal 11

DE HAVENMEESTER van ROTTERDAM

Tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam-Rijnmond

 20 februari 2020

From Saturday 4 April 2020, the passage of the Rozenburglock will be limited by airdraft.

A railway bridge is being built over the lock.

The height of the railway bridge over the lock is +14 meter NAP.

The eb and flow tides in our area have an influence on the current height of the railway bridge and the passage of the Rozenburglock. The current height will therefore be shown on both sides of the Lock by means of a digital height sign.

Information can be obtained from:

The Harbour Coordination Center, telephone number +31 (0)10 252 10 00 or

VHF Channel 11.

The HARBOUR MASTER of ROTTERDAM

also State Harbour Master of the Rotterdam-Rijnmond Region

20 February 2020