BAS

Wilhelminahaven (044/2020)

Start Date
Category
Mededeling / Announcement
BAS Number
044/2020

Vanaf heden zijn de volgende ligplaatsen in de Wilhelminahaven weer in gebruik genomen: HbR 3, HbR 1 en HbR OZ 1. Tevens nieuwe locaties voor duwbakken: palen HbR OZ 2, en HbR OZ 3.

Daarnaast is het ankervak DBA 1 beschikbaar gekomen voor duwbakken. Hier mogen duwbakken ankeren in het aangegeven vak, maximaal twee breed, met in achtneming van een afstand van 25 meter uit de kruin van de oever.

Hierbij wordt BAS 128/2018 en 160/2018 ingetrokken.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

Haven Coördinatiecentrum, telefoonnummer 010 – 252 10 00 of VHF kanaal 11.

 DE HAVENMEESTER van ROTTERDAM

Tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam-Rijnmond

10 maart 2020