BAS

Oude Maas / Botlekbrug westelijke doorvaart (103/2020)

Start Date
End Date
Category
Geen bediening / No service
BAS Number
103/2020

De  passage van de Botlekbrug is voor schepen met een grotere hoogte dan 14,00m +NAP niet mogelijk op:

Westelijke doorvaart:

Dinsdag               14 juli van 22:00 uur tot woensdag            15 juli 05:00 uur;

Woensdag          15 juli van 22:00 uur tot donderdag            16 juli 05:00 uur;

Donderdag          16 juli van 22:00 uur tot vrijdag                   17 juli 05:00 uur;

Woensdag          05 augustus van 22:00 uur tot donderdag  06 augustus 05:00 uur;

Woensdag          16 september van 22:00 uur tot donderdag              17 september 05:00 uur;

Donderdag          17 september van 22:00 uur tot vrijdag                    18 september 05:00 uur;

Donderdag          24 september van 22:00 uur tot vrijdag                   25 september 05:00 uur.

Gedurende boven vermelde beperkingen wordt er tussen de hieronder genoemde tijden een brugopening aangeboden. Schepen die hiervan gebruik wensen te maken dienen zich 2 uur voor de genoemde tijden te melden bij het Haven Coördinatie Centrum.

Woensdag          15 juli 2020 tussen 02:00 uur en 02:30 uur;

Donderdag          16 juli 2020 tussen 02:00 uur en 02:30 uur;

Vrijdag                17 juli 2020 tussen 02:00 uur en 02:30 uur;

Donderdag          06 augustus 2020 tussen 02:00 uur en 02:30 uur;

Donderdag          17 september 2020 tussen 02:00 uur en 02:30 uur;

Vrijdag                18 september 2020 tussen 02:00 uur en 02:30 uur;

Vrijdag                25 september 2020 tussen 02:00 uur en 02:30 uur.

De scheepvaart wordt verzocht om zich vroegtijdig op de hoogte te stellen van de voortgang en eventuele wijzigingen.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 – 252 10 00 of VHF kanaal 11.

             

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam-Rijnmond

17 juni 2020

The passage of the Botlek Bridge for vessels with a height greater than 14,00 m +NAP will not be possible on:

Western Bridge:

Tuesday              14 July from 22:00 hrs. until Wednesday   15 July 05:00 hrs;

Wednesday        15 July from 22:00 hrs. until Thursday       16 July 05:00 hrs;

Thursday            16 July from 22:00 hrs. until Friday            17 July 05:00 hrs;

Wednesday        05 August from 22:00 hrs. until Thursday 06 August 05:00 hrs.

Wednesday        16 September from 22:00 hrs. until Thursday 17 September 05:00 hrs;

Thursday            17 September from 22:00 hrs. until Friday 18 September 05:00 hrs;

Thursday            24 September from 22:00 hrs. until Friday 25 September 05:00 hrs.

During the above restrictions, a bridge opening will be offered between the times stated below. Vessels wishing to make use of this must report to the Harbour Coordination Center 2 hours before the stated times.

Wednesday        15 July 2020 between 02:00 hrs. and 02:30 hrs;

Thursday            16 July 2020 between 02:00 hrs. and 02:30 hrs;

Friday                 17 July 2020 between 02:00 hrs. and 02:30 hrs;

Thursday            06 August 2020 between 02:00 hrs. and 02:30 hrs;

Thursday            17 September 2020 between 02:00 hrs. and 02:30 hrs;

Friday                 18 September 2020 between 02:00 hrs. and 02:30 hrs;

Friday                 25 September 2020 between 02:00 hrs. and 02:30 hrs.

Shipping is requested to be informed in time of the progress and any changes.

Information can be obtained from:

The Harbour Coordination Center, telephone number +31 (0)10 252 10 00 or

VHF Channel 11.

The HARBOUR MASTER of ROTTERDAM

also State Harbour Master of the Rotterdam-Rijnmond Region

17 June 2020