BAS

Rotterdam Schiehaven (121/2020)

Start Date
End Date
Category
Stremming / Blockade
BAS Number
121/2020

Als gevolg van werkzaamheden is de Schiehaven tot en met vrijdag 7 augustus 2020 gestremd voor de scheepvaart.

De Schiehaven is afgezet met gele werkbetonning en een ballenlijn in de monding van de haven.

Bericht aan de Scheepvaart 101/2020 komt hierbij te vervallen.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 – 252 10 00 of VHF kanaal 11.

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam-Rijnmond

9 juli 2020