BAS

Rotterdam Oude Maas / Botlekbrug west zijde (147/2020) (147/2020)

Start Date
End Date
Object
Botlekbrug
Category
Wijziging bediening / Change of service
BAS Number
147/2020

 

 

 1. Vanaf maandag 28 september 2020 – 05:00 uur tot en met maandag 9 november 2020 05:00 uur wordt het westelijke brugdeel van de Botlekbrug beperkt bediend.

 

 1. De beperkte bediening heeft te maken met het afbouwen van het spoor over het westelijke brugdeel.

 

 1. Schepen met een hoogte groter dan 14,00m +N.A.P. en een diepgang minder of gelijk aan 7,00m kunnen gedurende bovengenoemde periode gebruik maken van de oostelijke doorvaart Botlekbrug diepere schepen in overleg met het Haven Coördinatie Centrum.

 

 1. Schepen die een diepgang hebben groter dan de passage mogelijkheid van de oostelijke vaargeul kunnen beperkt gebruik maken van onderstaande tijpoorten welke in overeenstemming met het Haven Coördinatie Centrum zijn gemaakt. Voorwaarde is dat schepen 24 uur van te voren worden aangemeld en 12 uur van te voren volgt een definitieve go / no go. Wanneer schepen niet binnen de gestelde termijn zijn aangemeld vervalt de mogelijkheid van passage westelijke doorvaart en moet er een nieuwe afspraak worden gepland.

 

Mogelijkheden van passage bij 24 uur voormelding:

 

Donderdag          01 oktober           van 02:30 u. tot 06:30 u;

Vrijdag                 02 oktober           van 15:30 u. tot 19:30 u;

Maandag             05 oktober           van 04:30 u. tot 08:30 u;

Woensdag          07 oktober           van 17:45 u. tot 21:45 u;

Zaterdag              10 oktober           van 07:30 u. tot 11:30 u. of 20:00 u. tot 23:59 u;

Zondag                11 oktober           van 09:15 u. tot 13:15 u. of 22:00 u. tot maandag

12 oktober 02:00 u;

Donderdag          15 oktober           van 01:00 u. tot 05:00 u;

Zaterdag              17 oktober           van 02:30 u. tot 06:30 u. of 15:00 u. tot 19:00 u;

Zondag                18 oktober           van 03:15 u. tot 07:15 u. of 15:30 u. tot 19:30 u;

Woensdag          21 oktober           van 17:45 u. tot 21:45 u;

Zaterdag              24 oktober           van 08:30 u. tot 12:30 u. of 21:15 u. tot zondag

25 oktober 01:15 u;

Zondag                25 oktober           van 09:00 u. tot 13:00 u. of 21:45 u. tot maandag

26 oktober 01:45 u;

Donderdag          29 oktober           van 00:30 u. tot 04:30 u;

Zaterdag              31 oktober           van 01:30 u. tot 05:30 u. of 14:00 u. tot 18:00 u;

Zondag                01 november      van 02:00 u. tot 06:00 u. of 14:15 u. tot 18:15 u;

Maandag             02 november      van 02:30 u. tot 06:30 u.;

Woensdag           04 november      van 16:00 u. tot 20:00 u.;

Vrijdag                 06 november      van 17:00 u. tot 21:00 u.

 

 1. Hierbij komt Bericht aan de Scheepvaart 087/2020 vanaf maandag 28 september 05:00 uur te vervallen.

 

 1. Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 – 252 10 00 of VHF kanaal 11.

 

 

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam-Rijnmond

04 augustus 2020

 

 

 1. From Monday 28 September 2020 - 05:00 to Monday 9 November 2020 05:00, the western bridge section of the Botlek Bridge will be served to a limited extent.

 

 1. The limited service has to do with the completion of the track over the western bridge section.

 

 1. Vessels with a height exceeding 14.00 m + N.A.P. and a draught less than or equal to 7.00 m can make use of the eastern passage of the Botlek Bridge during the above period. Vessels with a draught exceeding 7.00 m must do so in consultation with the Harbour Coordination Centre.

 

 1. Ships with a draft greater than the passage possibility of the eastern navigation channel can make limited use of the tidal gates below, which have been made in accordance with the Harbor Coordination Center. The condition is that ships are registered 24 hours in advance and a definitive go / no go follows 12 hours in advance. If ships are not registered within the stipulated period, the possibility of passage through the western passage will lapse and a new appointment must be scheduled.

 

 1. Possibilities of passage in case of 24 hours advance notice:

 

Thursday             01 October from 02:30 hrs until 06:30 hrs;

Friday                  02 October from 15:30 hrs until 19:30 hrs;

Monday               05 October from 04:30 hrs until 08:30 hrs;

Wednesday        07 October from 17:45 hrs until 21:45 hrs;

Saturday             10 October from 07:30 hrs until 11:30 hrs or 20:00 hrs until 23:59 hrs;

Sunday               11 October from 09:15 hrs until 13:15 hrs or 22:00 hrs until Monday             

                              12 October 02:00 hrs;

Thursday             15 October from 01:00 hrs until 05:00 hrs;

Saturday             17 October from 02:30 hrs until 06:30 hrs or 15:00 hrs until 19:00 hrs;

Sunday               18 October from 03:15 hrs until 07:15 hrs or 15:30 hrs until 19:30 hrs;

Wednesday        21 October from 17:45 hrs until 21:45 hrs;

Saturday             24 October from 08:30 hrs until 12:30 hrs or 21:15 hrs until Sunday

                              25 October 01:15 hrs;

Sunday               25 October from 09:00 hrs until 13:00 hrs or 21:45 hrs until Monday

                              26 October 01:45 hrs;

Thursday             29 October from 00:30 hrs until 04:30 hrs;

Saturday             31 October from 01:30 hrs until 05:30 hrs or 14:00 hrs until 18:00 hrs;

Sunday               01 November from 02:00 hrs until 06:00 hrs or 14:15 hrs until 18:15 hrs;

Monday               02 November from 02:30 hrs until 06:30 hrs;

Wednesday        04 November from 16:00 hrs until 20:00 hrs;

Friday                  06 November from 17:00 hrs until 21:00 hrs;

 

 1. Hereby Notice to Shipping 087/2020 wil be canceled from Monday 28 September 05:00 hrs.

 

 1. Information can be obtained from:

The Harbour Coordination Center, telephone number +31 (0)10 252 10 00 or

VHF Channel 11.

 

 

The HARBOUR MASTER of ROTTERDAM

also State Harbour Master of the Rotterdam-Rijnmond Region

04 August 2020