BAS

Europahaven (180/2020)

Start Date
Category
Mededeling / Announcement
BAS Number
180/2020

In de Europahaven bij ECT tussen oeverfrontnummer 8178 en 8188 is het vanaf zaterdag

3 oktober 2020, 06:00 uur tot nader bericht verboden om zonder een voormelding te doen, zich binnen 25 meter van de kade tussen de genoemde oeverfrontnummers te bevinden.

De voormelding moet tenminste 30 minuten voor het afmeren plaatsvinden bij het Haven Coördinatie Centrum, dit kan telefonisch of via de VHF. Tevens moet de voormelding bestaan uit de volgende gegevens:

Naam van het binnenschip;

Reden waarom het schip ligplaats in het gebied moet nemen;

Verwachte aankomst- en vertrektijd.

Tevens mogen schepen niet langszij van elkaar afmeren en moeten 25 meter vanaf een ander vaartuig blijven, ook vanaf afgemeerde schepen.

Bovenstaand verbod en verplichtingen zijn vastgelegd in het Aanwijzingsbesluit verbod afmeren deel Europahaven voor binnenschepen. Meer achtergrondinformatie over deze maatregelen zijn te vinden in de toelichting bij het Aanwijzingsbesluit dat gepubliceerd is in de Staatscourant d.d. 30 september 2020.

Inlichtingen kunnen verkregen worden bij het Haven Coördinatie Centrum,

telefoon 010 -2521000 of VHF kanaal 14.

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM,

Tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam – Rijnmond.

30 september 2020