PIN

Information for agents: regarding Russian Maritime register of shipping

Start Date 7 Apr 2023 - 15:04

Datum 7 april 2023 Betreft Werkinstructies Cargadoors

Geachte,

Vanaf 8 april 2023 is het verboden toegang te verlenen tot havens en sluizen in de Europese Unie (EU) aan alle vaartuigen die door het Russische Scheepvaartregister (Russian Maritime Register of Shipping, RMRS) geklasseerd en/of gecertificeerd zijn. Aan deze schepen mag wel toegang verschaft worden tot sluizen om de EU te verlaten.

Dit is een aanvulling op het verbod op toegang verlenen tot havens en sluizen in de EU aan alle vaartuigen die onder de vlag van Rusland zijn geregistreerd of na 24 februari 2022 van vlag zijn gewisseld. Net als voor deze schepen bestaat voor RMRS-gecertificeerde schepen de mogelijkheid een ontheffing aan te vragen als deze schepen lading vervoeren die valt binnen de categorieën die zijn beschreven in artikel 3 sexies bis, lid 5 van Verordening 833/2014. De aanvraag en afgifte van de ontheffing verloopt via de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

In tegenstelling tot de Russisch gevlagde schepen zijn de RMRS gecertificeerde schepen beperkt in beeld, wat het monitoren en preventief attenderen op (potentieel) gesanctioneerde schepen vanuit het Maritiem Informatieknooppunt (MIK) van de Kustwacht bemoeilijkt. Het risico tot overtreding van de sancties door havens en scheepsagenten is daardoor groter dan bij Russisch gevlagde schepen. Het Openbaar Ministerie (OM) acteert op eventuele sanctie-omzeilingen.

Om dit risico te beperken en juridische gevolgen voor betrokken partijen te voorkomen adviseren wij scheepsagenten daarom een snelle basistoets uit te voeren alvorens zij diensten verlenen aan een schip. Hiertoe is in de bijlage een werkinstructie toegevoegd. Deze werkinstructie zal na enkele weken geëvalueerd worden om de uitvoerbaarheid zo efficiënt en effectief mogelijk te houden.

Hoogachtend,

PLV. DIRECTEUR MARITIEME ZAKEN

 1. Zeillemaker

Bestuurskern Dir.Maritieme Zaken Afd. Zeehavens Datum 7 april 2023

 

Bijlage Processtappen cargadoors

Stap 1

 

 1. Vraag voor aanname van het schip aan de kapitein/rederij om per mail aan te geven of het schip is geklasseerd en/of gecertificeerd door RMRS.
 2. Vraag daarbij om de ladinggegevens ruim van te voren aan u door te geven. Deze dient u tijdig door te geven aan de Douane. De Douane controleert of scheepslading onder de sancties valt of niet.
  1. U kunt de volgende controlevraag stellen ter controle of het schip in het bezit is van een RMRS-certificaat: o Following article 3ea of EU Regulation 833/2014, ships that carry an RMRS-certificate are prohibited to enter EU-ports.
  • If, after entry, research indicates that the ship does carry RMRS-certificates, the port authority is obliged to take action
  • Could you inform us if any of the certificates on board your ship are provided by the Russian Maritime Register of Shipping?

 

  1. Als de kapitein/reder aangeeft dat het schip is geklasseerd en/of gecertificeerd door RMRS, dan mag u geen diensten verlenen aan het schip en krijgt het geen toegang tot Europese havens.
  2. Indien de Douane echter aangeeft dat de lading van het door RMRS-gecertificeerde schip niet gesanctioneerd is, dan mag u wel diensten verlenen aan het schip. U dient hiervoor een ontheffing aan te vragen via de havenmeester aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).
  3. Als de kapitein/reder aangeeft dat het schip niet is geklasseerd en/of gecertificeerd door RMRS, ga dan verder naar stap 2.

 

Stap 2

 

 • a) Controleer in de publiek toegankelijke database van Equasis of RMRS wordt genoemd bij ‘Certification of Class Certificate’ en indien beschikbaar in Equasis, bij het ‘Safety Management Certificate’
 • b) Indien RMRS hierin niet wordt genoemd, dan kan u wel diensten verlenen aan het schip.

 


For more information please contact the Harbour Coordination Center:
Tel: +31 10 252 1000
Mail: hcc@portofrotterdam.com
VHF: Ch. 11 / 14